36 người đang online
°

THÔNG BÁO v/v thuê tư vấn phục vụ dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh”

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 28
100%

 


518-23 TB-STP.pdf

Tin liên quan

V/v thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022(23/03/2023 8:23 SA)

V/v phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích...(21/03/2023 8:59 SA)

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Thành Nhơn để lại cho các...(03/03/2023 7:58 SA)

Tin mới nhất

V/v thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022(23/03/2023 8:23 SA)

V/v phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích...(21/03/2023 8:59 SA)

THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Thành Nhơn để lại cho các...(03/03/2023 7:58 SA)