74 người đang online
°

THÔNG BÁO v/v thuê tư vấn phục vụ dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh”

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 84
100%

 


518-23 TB-STP.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Khánh để lại(01/03/2024 3:09 CH)

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN do ông Nguyễn Văn Huynh để lại(05/02/2024 3:03 CH)

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN do ông Bùi Trí để lại cho...(30/01/2024 4:33 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Khánh để lại(01/03/2024 3:09 CH)

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN do ông Nguyễn Văn Huynh để lại(05/02/2024 3:03 CH)

THÔNG BÁO VIỆC THỤ LÝ CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN do ông Bùi Trí để lại cho...(30/01/2024 4:33 CH)