45 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/2023/TT-BTP
Ngày ban hành 16/01/2023
Trích yếu Thông tư số 01/2023/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT 01 BTP.pdf | TT 01 BTP Phu luc 1.pdf | TT 01 BTP mẫu 02.pdf