65 người đang online
°

BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
Lượt xem: 116
100%

 


2593 BC.pdf

Tin liên quan

BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(08/11/2023 8:32 SA)

BÁO CÁO Kết quả triển khai phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 trên địa...(30/10/2023 9:41 SA)

BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 10/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2023(18/10/2023 3:09 CH)

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(08/11/2023 8:32 SA)

BÁO CÁO Kết quả triển khai phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 trên địa...(30/10/2023 9:41 SA)

BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 10/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2023(18/10/2023 3:09 CH)