15 người đang online
°

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025"

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
Lượt xem: 23
100%

 


3-23 KHTPNH.pdf

Tin liên quan

Sở Tư pháp Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (10/03/2023 2:06 CH)

HĐPHPBGDPL huyện Thuận Bắc: Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...(17/02/2023 8:35 SA)

Huyện Thuận Nam: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(13/02/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Sở Tư pháp Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (10/03/2023 2:06 CH)

HĐPHPBGDPL huyện Thuận Bắc: Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...(17/02/2023 8:35 SA)

Huyện Thuận Nam: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(13/02/2023 8:41 SA)