10 người đang online
°

KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Đăng ngày 02 - 03 - 2023
Lượt xem: 27
100%

 


479-23 KH-STP.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023(23/03/2023 8:30 SA)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo,...(17/03/2023 7:58 SA)

KẾ HOẠCH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023(02/03/2023 2:28 CH)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023(23/03/2023 8:30 SA)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo,...(17/03/2023 7:58 SA)

KẾ HOẠCH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023(02/03/2023 2:28 CH)