1 người đang online
°

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 12
100%

 


625-23 KHTĐ.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023(23/03/2023 8:30 SA)

KẾ HOẠCH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023(02/03/2023 2:28 CH)

KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023(02/03/2023 8:30 SA)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023(23/03/2023 8:30 SA)

KẾ HOẠCH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023(02/03/2023 2:28 CH)

KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023(02/03/2023 8:30 SA)