19 người đang online
°

Sở Tư pháp Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
Lượt xem: 20
100%

 


Tin PBGDPL 03-3-23.docx

Tin liên quan

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới...(03/03/2023 8:11 SA)

HĐPHPBGDPL huyện Thuận Bắc: Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...(17/02/2023 8:35 SA)

Huyện Thuận Nam: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(13/02/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới...(03/03/2023 8:11 SA)

HĐPHPBGDPL huyện Thuận Bắc: Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...(17/02/2023 8:35 SA)

Huyện Thuận Nam: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(13/02/2023 8:41 SA)