46 người đang online
°

THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Corolla-Altis, 05 chỗ ngồi, biển số 85Y-0224, của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (giảm giá lần 1)

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
Lượt xem: 60
100%

 


1207 TBĐG lần 1.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91314-TS vỏ gỗ đứng tên ông Hà Cu (Giảm giá lần 10) (01/03/2024 3:21 CH)

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91423-TS vỏ gỗ đứng tên ông Trần Đào (Giảm giá lần 17) (01/03/2024 3:20 CH)

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91414-TS vỏ gỗ đứng tên ông Trịnh Kim Ảnh (Giảm giá lần 14) (01/03/2024 3:15 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91314-TS vỏ gỗ đứng tên ông Hà Cu (Giảm giá lần 10) (01/03/2024 3:21 CH)

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91423-TS vỏ gỗ đứng tên ông Trần Đào (Giảm giá lần 17) (01/03/2024 3:20 CH)

THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá NT-91414-TS vỏ gỗ đứng tên ông Trịnh Kim Ảnh (Giảm giá lần 14) (01/03/2024 3:15 CH)