89 người đang online
°

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn thi viết, kỳ thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp

Đăng ngày 03 - 11 - 2023
Lượt xem: 50
100%

 


3254-TBSTP.pdf

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-HSMT Đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch...(08/12/2023 9:28 SA)

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra...(07/12/2023 8:31 SA)

Báo cáo công tác thanh tra năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (07/12/2023 8:28 SA)

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-HSMT Đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch...(08/12/2023 9:28 SA)

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra...(07/12/2023 8:31 SA)

Báo cáo công tác thanh tra năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (07/12/2023 8:28 SA)