135 người đang online
°

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia trong 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 30 - 10 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


3169-KHSTP.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH Thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại;...(29/09/2023 9:08 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của Sở Tư pháp(19/07/2023 8:10 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023(31/05/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại;...(29/09/2023 9:08 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của Sở Tư pháp(19/07/2023 8:10 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023(31/05/2023 8:48 SA)