118 người đang online
°

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTP ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Đăng ngày 27 - 10 - 2023
Lượt xem: 42
100%

 


6-2023 TT BTP.pdf | 06-23 TTBTP PL 7.docx | 06-23 TTBTP PL 9.docx | 06-23 TTBTP PL1.doc | 6-23 TTBTP PL2.docx | 06-23 TTBTP PL3.docx | 6-23 TTBTP PL5.docx | 06-23 TTBTP PL8.docx

Tin liên quan

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Vụ con nuôi – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng...(31/10/2023 2:05 CH)

Sở Tư pháp – Sở Tài nguyên môi trường Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký...(30/10/2023 9:32 SA)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ...(20/10/2023 7:58 SA)

Tin mới nhất

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Vụ con nuôi – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng...(31/10/2023 2:05 CH)

Sở Tư pháp – Sở Tài nguyên môi trường Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký...(30/10/2023 9:32 SA)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ...(20/10/2023 7:58 SA)