61 người đang online
°

TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2022/NĐ-CP

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 97
100%

 


TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIAO DICH BẢO ĐẢM 2023.docx

Tin liên quan

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Vụ con nuôi – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng...(31/10/2023 2:05 CH)

Sở Tư pháp – Sở Tài nguyên môi trường Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký...(30/10/2023 9:32 SA)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTP ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp(27/10/2023 8:42 SA)

Tin mới nhất

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Vụ con nuôi – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng...(31/10/2023 2:05 CH)

Sở Tư pháp – Sở Tài nguyên môi trường Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký...(30/10/2023 9:32 SA)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTP ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp(27/10/2023 8:42 SA)