4 người đang online
°

THÔNG BÁO thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp

Đăng ngày 02 - 06 - 2022
Lượt xem: 43
100%

 


1212-22 TB-STP.pdf

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp...(03/06/2022 2:21 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Nghiêm Thiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dịch...(03/06/2022 2:19 CH)

THÔNG BÁO gia hạn (lần 2) thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng và Trưởng Phòng...(02/06/2022 2:28 CH)

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp...(03/06/2022 2:21 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Nghiêm Thiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dịch...(03/06/2022 2:19 CH)

THÔNG BÁO gia hạn (lần 2) thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng và Trưởng Phòng...(02/06/2022 2:28 CH)