0 người đang online
°

KẾ HOẠCH triển khai thực hiện cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT năm 2022 của Sở Tư pháp

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
Lượt xem: 37
100%

 


1076-22 KH.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022(23/05/2022 2:35 CH)

KẾ HOẠCH chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022(26/04/2022 2:12 CH)

KẾ HOẠCH bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2022(25/04/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022(23/05/2022 2:35 CH)

KẾ HOẠCH chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022(26/04/2022 2:12 CH)

KẾ HOẠCH bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2022(25/04/2022 8:11 SA)