3 người đang online
°

THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan và ông Nguyễn Khắc Thịnh (Giảm giá lần 8)

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
Lượt xem: 42
100%

 


195-22 TBĐG.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Đấu giá nhà, đất đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan và ông Nguyễn Khắc Thịnh (Giảm giá lần 9)(29/06/2022 8:46 SA)

THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc...(27/06/2022 9:59 SA)

THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô MITSUBISHI JOLIE, biển số 85P-0292 và xe ô tô MITSUBISHI JOLIE, biển số...(27/06/2022 9:57 SA)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Đấu giá nhà, đất đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan và ông Nguyễn Khắc Thịnh (Giảm giá lần 9)(29/06/2022 8:46 SA)

THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc...(27/06/2022 9:59 SA)

THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô MITSUBISHI JOLIE, biển số 85P-0292 và xe ô tô MITSUBISHI JOLIE, biển số...(27/06/2022 9:57 SA)