THÔNG BÁO Đấu giá xe ô tô Toyota, Corolla-Altis, biển số 85Y-0224, là tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận