THÔNG BÁO về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Phòng HC-BT