THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê các hạng mục tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận