9 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 09/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 15/11/2021
Trích yếu Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT 092021 TT_BTP TCPL.pdf