15 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 14/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 30/12/2021
Trích yếu THÔNG TƯ 14/2021/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm Thong tu 14.2021 TT-BTP.docx | Thong tu 14-21 PLuc.doc