20 người đang online
°

THÔNG BÁO Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 11/2023

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
Lượt xem: 29
100%

 


DS luat su - tháng 11-2023.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng luật sư Hải Phát(06/12/2023 2:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hải Phát(05/12/2023 8:58 SA)

THÔNG BÁO Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn...(29/11/2023 8:09 SA)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng luật sư Hải Phát(06/12/2023 2:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hải Phát(05/12/2023 8:58 SA)

THÔNG BÁO Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn...(29/11/2023 8:09 SA)