0 người đang online
°

V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
Lượt xem: 27
100%

 


1159-22 STP-HCBT.pdf | HSSD phần mềm HT mới nhất.doc

Tin liên quan

V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản hợp nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực(03/06/2022 2:14 CH)

V/v triển khai việc giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid(26/04/2022 2:10 CH)

V/v thông báo việc tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất(20/04/2022 2:37 CH)

Tin mới nhất

V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản hợp nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực(03/06/2022 2:14 CH)

V/v triển khai việc giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid(26/04/2022 2:10 CH)

V/v thông báo việc tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất(20/04/2022 2:37 CH)