1 người đang online
°

THÔNG BÁO Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đến tháng 5/2022

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 


DS to chuc dau gia T5.2022.pdf

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho Trần Ánh Dương(16/05/2022 7:58 SA)

THÔNG BÁO về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh(11/05/2022 8:15 SA)

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Việt(09/05/2022 8:19 SA)

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho Trần Ánh Dương(16/05/2022 7:58 SA)

THÔNG BÁO về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh(11/05/2022 8:15 SA)

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Việt(09/05/2022 8:19 SA)