3 người đang online
°

THÔNG BÁO về việc gia hạn thời gian lựa chọn đơn vị tư vấn Thẩm định giá và đơn vị tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết Gói thầu: Nâng cấp, phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh

Đăng ngày 27 - 04 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 


906-22 TB-STP.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn Thẩm định giá và đơn vị tư vấn Lập đề cương và dự toán...(18/04/2022 7:52 SA)

THÔNG BÁO về việc kết thúc tiếp nhận nhận hồ sơ ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022(18/04/2022 7:48 SA)

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do bà Dương Thị Út để lại(13/04/2022 9:01 SA)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn Thẩm định giá và đơn vị tư vấn Lập đề cương và dự toán...(18/04/2022 7:52 SA)

THÔNG BÁO về việc kết thúc tiếp nhận nhận hồ sơ ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022(18/04/2022 7:48 SA)

THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do bà Dương Thị Út để lại(13/04/2022 9:01 SA)