9 người đang online
°

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm nộp và tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp

Đăng ngày 26 - 04 - 2022
Lượt xem: 35
100%

 


896-22 TB-STP.pdf

Tin liên quan

V/v triển khai việc giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid(26/04/2022 2:10 CH)

V/v thông báo việc tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất(20/04/2022 2:37 CH)

V/v tuyên truyền, cài đặt và sử dụng App “báo cháy 114” và Zalo phục vụ công tác tuyên truyền...(28/03/2022 9:39 SA)

Tin mới nhất

V/v triển khai việc giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid(26/04/2022 2:10 CH)

V/v thông báo việc tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất(20/04/2022 2:37 CH)

V/v tuyên truyền, cài đặt và sử dụng App “báo cháy 114” và Zalo phục vụ công tác tuyên truyền...(28/03/2022 9:39 SA)