2 người đang online
°

KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 


802-22 KH-STP.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022(26/04/2022 2:12 CH)

KẾ HOẠCH bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2022(25/04/2022 8:11 SA)

KẾ HOẠCH phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2022(07/04/2022 8:44 SA)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022(26/04/2022 2:12 CH)

KẾ HOẠCH bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2022(25/04/2022 8:11 SA)

KẾ HOẠCH phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2022(07/04/2022 8:44 SA)