1 người đang online
°

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 25 - 01 - 2022
Lượt xem: 88
100%

 


32-22 KH HĐPB.pdf

Tin liên quan

Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận năm 2022(21/01/2022 8:05 SA)

Tin mới nhất

Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận năm 2022(21/01/2022 8:05 SA)

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(02/11/2021 7:49 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân...(04/05/2020 11:49 CH)