3 người đang online
°

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020

Đăng ngày 04 - 05 - 2020
Lượt xem: 102
100%

 

    Với mục đích và yêu cầu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
    1. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, theo dõi thực hiện Đề án.
    2. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
    3. Triển khai, tập huấn nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị (Cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn về  Công ước ICCPR, nội dung các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, nhất là những quy định mới trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giáo dục…, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).
    4. Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 
    5. Tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020./.
(Kế hoạch 1515/KH-UBND)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2022(25/01/2022 7:57 SA)

Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận năm 2022(21/01/2022 8:05 SA)

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(02/11/2021 7:49 CH)